Betingelser

Hunden opholder sig på pensionen på ejers ansvar, regning og risiko.

Hunden skal være ansvarsforsikret.

Hunden skal være vaccineret inden for de sidste 2 år. Gyldig vaccinationsattest skal medbringes.

Vi påtager os intet ansvar for smitsomme sygdomme.

Hunden skal ved indlevering virke sund og frisk. Syge hunde modtages ikke. Vi forbeholder os ret til at afvise en hund, som ikke virker rask.

I tilfælde af sygdom under opholdet, forbeholder vi os ret til at bringe hunden til behandling hos en dyrlæge, for hundeejerens regning.

Vi påtager os ikke ansvar for medbragte ting (tæpper, legetøj m.v)